Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/7722650    e-mail: gaad@gaad.sk
Úvod
Televízia Prešov
Inštalačné práce
Zemné práce
Vŕtacie práce
Reality

GAAD Prešov, s. r. o. je nástupcom spoločnosti Tatra Temex Cable, a. s. a pôsobí na telekomunikačnom trhu od 1. 5. 2007. Hlavným predmetom podnikateľskej aktivity tejto firmy je výstavba a prevádzkovanie moderných multifunkčných širokopásmových káblových sietí, servisná činnosť, elektroinštalačná činnosť, montáž televíznej a satelitnej techniky, zemné, výkopové a pretláčacie práce. Všetky činnosti sú vykonávané v najvyššej kvalite. Spoločnosť je držiteľom licencie na vysielanie v káblovej sieti a licencie na vlastné vysielanie v sieti káblovej televízie.


Úvod|Televízia Prešov|Inštalačné práce|Zemné práce|Vŕtacie práce|Reality

Powered by www.prvy.sk


powered by prvy.sk